2000.11.15 :: Nasi Bracia odznaczeni za pracę społeczną na rzecz naszego Bractwa

Dnia 15-go listopada 2000-go roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wydał postanowienie o nadaniu orderów również naszym Bytomskim Braciom.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2-go kwietnia 1997-go roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16-go października 1992-go roku o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, oz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:


Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

► Brat Mika Wacław Jan

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego.

► Brat Basan Piotr Zygfryd

► Brat Dobrowolski Ireneusz Wacław

► Brat Steinhoff Aleksander Adam

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego.


Złotym Krzyżem Zasługi

► Brat Rduch Jan Feliks

► Brat Zamojski Andrzej Stanisław

za zasługi w działalności społecznej na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu.


Srebrnym Krzyżem Zasługi

► Brat Wiczuk Piotr Michał

za zasługi w działalności społecznej na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu.

Gratulujemy.

2000.06.22 :: Strzeleckie zawody o tytuł "Mistrza Strzelby" AD 2000

Dnia 22-go czerwca 2000-go roku Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego zorganizowało kolejne już cykliczne zawody o tytuł Mistrza Strzelby AD 2000. W szranki stanęli bracia, którzy nie tylko walczyli o tytuł, ale również o bracką tarczę przygotowaną z myślą o tym turnieju. Tytuł Mistrza Strzelby AD 2000 wywalczył brat Andrzej Zamojski, na drugim miejscu uplasował się niezawodny brat Jerzy Słodki, natomiast trzecie miejsce przypadło bratu Januszowi Michałowskiemu.

Wszystkim braciom biorącym udział w zawodach dziękujemy, a czołowej trójcy gratulujemy.